Skip to content

Tag: surat dhuha

6 Fadhilah Mengerjakan Shalat Dhuha

Shalat Dhuha merupakan shalat sunnah yang memiliki keistimewaan. Shalat ini disunahkan bagi kita untuk mengerjakannya. Waktu dhuha yakni sejak terbitnya matahari hingga menjelang datangnya waktu shalat fardhu dzuhur.

Shalat Dhuha memilikiki beberapa fadhilah yang dapat kita petik. Beberapa diantaranya adalah :

1. Dosanya terampuni.

Orang yang shalat dhuha akan memperoleh ampunan dosa oleh Allah SWT seperti hadist:

“Barang siapa yang selalu mengerjakan shalat Dhuha niscaya akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan.” (HR Tirmidzi)

2. Dimasukkan ke dalam golongan orang yang bertaubat

Barang siapa yang mengerjakan shalat Dhuha, maka ia termasuk sebagai orang yang bertobat kepada Allah SWT :

“Tidaklah seseorang selalu mengerjakan shalat Dhuha kecuali ia telah tergolong sebagai orang bertaubat.”(HR Hakim)

3. Tercatat sebagai orang yang taat

Orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat sebagai ahli ibadah yang taat kepada Allah.

“Barang siapa yang shalat Dhuha:

  • Dua rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai.
  • Empat rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah.
  • Enam rakaat maka dia diselamatkan di hari itu.
  • Delapan rakaat maka Allah menuliskan dia sebagai orang yang taat.
  • Dua belas rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di syurga untuknya.“ (HR At-Thabrani)

4. Masuk syurga melalui pintu khusus

Siapa yang dapat istiqomah menunaikan shalat Dhuha, kelak ia akan masuk syurga lewat pintu khusus, yaitu pintu dhuha yang telah disediakan Allah.

“Sesungguhnya di dalam syurga terdapat sebuah pintu bernama Dhuha. Apabila kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru: “Dimanakah orang orang yang semasa hidup didunia selalu mengerjakan shalat Dhuha? Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhana Wata’ala.” (HR At-Thabrani)

5. Rezeki terjamin

Allah SWT akan mencukupkan rezekinya:

Wahai anak Adam. Janganlah engkau merasa lemah dari empat rakaat dalam mengawali harimu, niscaya Aku (Allah) akan mencukupimu di akhir harimu” (HR Abu Darda)

6. Dicatat sebagai orang yang telah bersedekah

Orang yang menunaikan shalat Dhuha akan dicatat Allah bahwa  ia telah mengeluarkan sedekah,

“Hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk tiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma’ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan dua rakaat shalat Dhuha.” (HR Muslim)

Itulah tadi beberapa manfaat dan keutamaan mengerjakan Shalat Dhuha. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang bersyukur.