Folklor Cerita Rakyat Mula Dadine Desa Dasun

Dongeng cerita rakyat saka Kabupaten Rembang Intro Sore rikala srengenge wis gawe werna langit dadi jingga. Kapal cilik nyedhak, isi wong lima sing kabeh gawa pedhang dawa. “Mboeng-mboeng, piye iki? Kene mung wong loro, ya ra gawa gaman nggo jaga-jaga.” “Wadhuh, aku ya ra ngerti, Soen! Niat lunga adoh saka negarane dhewe kanggo dodolan, lha […]