in Tak Berkategori

Cek IP yang masuk di server dengan netstat

kena DDoS di server. pake ini aja lah.

netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n

kalau sudah dapet ipnya, pakai iptables biar ndak masuk lagi selamanya.