Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Ada dua periode masa islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad setelah berdakwah dengan diam-diam selama tiga tahun, kemudian Allah swt memerintahkan beliau untuk dakwah secara terang-terangan.

Periode Madinah

Nabi Muhammad belum berhasil meletakan dasar-dasar islam di Mekah. Dengan pindah ke Madinah Rasulullah berhasil meletakan nilai-nilai dasar islam. Salah satunya yaitu mendirikan masjid.

Peran Masjid

Pada awalnya masjid digunakan untuk tempat beribadahdan betemu berkumpul disamping diapakai  untuk beribadah. Masjid juga digunakan sebagai tempat jual-beli dan tempat untuk mengadili perkara.

Dalam perkembangan selanjutnya masjid digunakandipisahkan antara tempat shalat dan jual-beli demi menjaga kekhusyukan beribadah. Masjid berperan besar mempersatukan umat islam yang terdiri dari berbagai suku.

Rasulullah tidak memaksa kaumnya untuk ikut membangun masjid yang dirancang sendiri oleh Rasulullah dengan sangat sederhana. Rasulullah sendiri ikut membangun bersama kaum-kaum muslimin.

Masjid yang dibangun merupakan masjid yang luas, temboknya terbuat dari batu bata dan tanah, bearatap daun kurma disebagian. Sedangkan disebagian atap dibiarkan terbuka. Dibeberapa bagian diperuntukan bagi fakir miskin yang tidak berumah.

Belum ada penerangan yang memadai kecuali api dari sekitar jerami yang dibakar bila shalat isya tiba. Yang sedemikian itu berjalan sekitar Sembilan tahun. Setealh itu baru diberi penerangan dari lampu-lampu yang terpasang di batang-batang kura yang dijadikan penopang masjid.

Baca Juga: Artikel Doa Masuk Masjid

Tempat tinggal Rasulullah yang letaknya berdampingan dengan masjid tidak lebih mewah daripada bangunan masjid hanya lebih tertutup keadaanya.

Mempersatukan Antar Kaum Muslim

Rasulullah mempersaudarakan antar kaum muslim baik antar muhajirin dan anshar. Kaum muhajirin adalah orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah. Sementara kaum anshar adalah penduduk Madinah yang menolong Rasulullah dan kaum muhajirin.

Muhajirin dalam keadaan miskin ditempat tinggalnya yang baru karena di temapat tinggal baru mereka tidak dapat membawa kekayaanya yang ada di Mekah. Rasulullah saw mengambil contoh dengan mengambil Ali bin Abu Thalib sebagai saudaranya sendiri.

Rasulullah juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan anshar hal ini memperkuat persatuan islam. Mereka saling menolong diantara sesamanya bahkan ada yang berhak untuk mewariskan harta yang ditingglkan oleh saudaranya seagama tersebut.

Kaum muhajirin mulai ada yang berdagang seperti Abu Bakar As-Shidiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abu Thalib. Waktu relative singkat dapat mencapai kekayaan dan mempunyai kafilah yang dapat digunakan untuk meminang wanita di Madinah.

Membuat Perjanjian

Rasulullah membuat perjanjian untuk bekerja sama dan saling membantu antara kaum muslim dan bukan muslim. Masyarakat Madinah waktu itu terdiri dari tiga kelompok yaitu kaum muslimin, orang-orang Arab yang belum masuk islam, dan kaum Yahudi dan Bani Nadir serta Bani Quraizah.

Tiga kelompok ini mengadakan perjanjianyang biasa disebut dengan piagam Madinah yang isinya ;

  • Setiap kelompok dijamin kebebasannya dalam beragama
  • Setiap kelompok berhak menghukum anggota kelompoknya yang bersalah
  • Setiap kelompok harus saling membantu dan mempertahankan Madinah muslim atau non muslim
  • Penduduk Madinah semua sepakat bahwa mengangkat Rasulullah sebagai pemimpinnya dan memberi keputusan hukum segala perkara.

Meletakan Landasan Politik

Sesudah masyarakat Madinah kokoh Rasulullah segera merancang untuk menyebar luaskan islam ke luar Madinah. Sasaran pertama yaitu kota Mekah. Rasulullah mempunyai tiga strategi yaitu merebut kota Mekah terlebih dahulu.

Permusuhan antara kaum Quraisy dan beberapa hal yang membuat Rasulullah harus menggunakan sosial politik sebagai landasan dakwah tidak hanyakhotbah saja yang diperlukan. Maka Rasulullah melakukan apa saja yang dapat mencegah realisasi ancaman-ancaman.

Dengan demikian beberapa periode Madinah yang dapat kita pelajari.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *